free web design templates

Наръчник по иновационни образователни технологии

Mobirise

Предговор

Mobirise

Една кратка характеристика на дигиталното поколение

Mobirise

Образователната система и дигиталното поколение

Mobirise

Концепция за адаптиране на образователната система
към дигиталното поколение

Mobirise

Развиване на традиционното обучение

Mobirise

Как да направим информативна и атрактивна презентация?

Mobirise

Обратна връзка по време на презентацията

Mobirise

Интерактивни презентационни системи

Mobirise

Как да презентираме с интерактивна дъска?

Mobirise

Интерактивни маси и информационни табла

Mobirise

Виртуална реалност

Mobirise

Добавена реалност

Mobirise

Дистанционно обучение в реално време

Mobirise

Office 365 for Education

Mobirise

Модулно обучение

Mobirise

Визия за класните стаи / учебните зали на бъдещето

Mobirise

Развиване на електронното, мобилното
и повсеместното обучение

Mobirise

Виртуални образователни среди

Mobirise

Виртуални библиотеки

Mobirise

Как да запишем видео-лекция?

Mobirise

Виртуални лаборатории

Mobirise

Виртуални фабрики и заводи

Mobirise

Електронни интерактивни мултимедийни
учебни пособия

Mobirise

Дигитализиране на книжния фонд на библиотеката
и публикуването му във виртуалната библиотека

Mobirise

Развиване на смесеното обучение

Mobirise

Превръщане на смартфона
във виртуален персонален асистент на студента

Mobirise

Използване на социалните мрежи в учебния процес

Mobirise

Игровизация (геймификация) на обучението

Mobirise

Учене в мрежа

Mobirise

Използване на облачните технологии в учебния процес

Mobirise

Използване на интернет на нещата в учебния процес

Mobirise

Използване на интернет на всичко в учебния процес

Mobirise

Използване на хуманоидни роботи в учебния процес

Mobirise

Създаване на виртуални училища и университети

Mobirise

On-line следене на физическата активност и здравословното състояние на учениците и студентите 

Mobirise

Други иновативни идеи

Mobirise

Използване на иновационните образователни
технологии при обучението на ученици и студенти
със специални образователни потребности

Mobirise

Използване
на иновационните образователни технологии
за привличане и обучение на студенти от цял свят

Mobirise

Използване
на иновационни дидактически модели

Mobirise

Прилагане на изследователския подход в образованието

Mobirise

Анализ на резултатите от използването
на иновационните образователни технологии
и дидактически модели

Mobirise

Семинари, конференции, изложби

Mobirise

Създаване на национална мрежа
от университетски центрове
за ИКТ-базирани иновационни образователни технологии
ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

Mobirise

Статут
(примерен)
на университетски център
за иновационни образователни технологии

Mobirise

Крайната цел –
иновативни училища и университети

Mobirise

А не може ли и без образователни иновации?

Mobirise

За сериозното – на шега

Mobirise

Вместо заключение

За проекта

Проектът се осъществява в сътрудничество с Министерство на образованието и науката
и с подкрепата на Google.org

Авторски права

В Наръчника са използвани картинки, снимки, анимации и филми, взети от интернет на основание чл. 24, т. 3 на Закона за авторското право и сродните му права, съгласно която това е разрешено, но само за научни и образователни, т.е. - некомерсиални цели.